ពត៌មានថ្មីៗ
ពត៌មាន
02/06/2018
ចូលរួមជាមួយមិត្តរួមក្រុមរបស់អ្នក ចុះឈ្មោះក្នុងការប្រកួតដ៏ថ្មីបំផុតរបស់ហ្គេម Rush Fire ដែលមានឈ្មោះថា "Best of Sniper" ចូលមើលសេចក្តីលម្អិតពីពេលវេលា និងបែបបទនៃការប្រកួតនៅក្នុង ...
04/05/2018
ព័ត៍មានរីករាយសម្រាប់ clan ទាំងអស់គ្នា ក៏ដូចជាសម្រាប់ អ្នកប្រម៉ាញ់ធម្មតា ដែលចង់ក្លាយខ្លួនទៅជា ស្តេចនៃអ្នកប្រម៉ាញ់!!
22/03/2018
Version Update 1009 ដែលមានឈ្មោះថា "The Era of Diablo" សន្យាថានឹងនាំមកឲ្យ អ្នកចម្បាំង Rush Fire នូវបរិយាកាសមួយ ដែលថ្មីស្រឡាង ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ សេរ៊ីអាវុធចម្បាំង Diablo ។
14/03/2018
ចូលរួមស្វែងយល់លំអិត អំពីច្បាប់របស់ការប្រកួត War Clan រដូវកាលទី២ ទាំងអស់គ្នាណា!!!
09/03/2018
ចូលរួមស្វែងយល់លំអិតពី ការប្រកួតពានរង្វាន់ WarClan រដូវកាលទី ២ តាមរយៈអត្ថបទខាងក្រោមណា!!!
08/03/2018
ការប្រកួត War Clan ផ្លូវការបានត្រលប់មកវិញហើយ!!!! សរុបរង្វាន់ឡើងទៅដល់គ្រាប់ពេជ្រចំនួន 30.000 គ្រាប់។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនចូលរួមហើយឬនៅ???
08/03/2018
យកគំនិតតាមរឿងភាគ និង​រឿងដ៏ល្បីរបស់ "Marvel", ការ Update 1008 ជាមួយនឹងឈ្មោះហៅថា "Invasion of Marvel Ultimate Weapons" នឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកលេងហ្គេម Rush Fire ...
09/02/2018
សួរស្ដីបងប្អូនអ្នកលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះAdmin នឹងណែនាំបន្ថែមបងប្អូនពីរបៀបបញ្ចូលកាតចូល Rush Fire។ ចូលរួមអាននូវអត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីបានដឹងលំអិតណា!
08/02/2018
ក្នុង version updtae 1007 មានឈ្មោះថា Dead or Alive: Will you Escape? Rush Fire Mobile បាន update ជាផ្លូវការនូវកម្រិតលេងថ្មីមានឈ្មោះថ្មីថា War Clan – ...
08/02/2018
លក្ខណៈពិសេសនៅ verion update 1007 ដែលមានឈ្មោះថា "Dead or Alive" នោះគឺជា level "Escape Mode ".
ជំនួយ