ពត័មាន
ជាមួយនឹង Version Update 1010 - អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ, ...
ព្រឹត្តិការណ៍
ជំនួសឲ្យការបំពេញបេសកម្ម, មិត្តទាំងអស់គ្នាអាច បញ្ចប់នូវការលេងហ្គេម ...
ព្រឹត្តិការណ៍
មិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងពី កាដូនៃការ Login រាល់ថ្ងៃ សម្រាប់ខែនេះរួចហើយឬនៅ? ...
ព្រឹត្តិការណ៍
Event លេងហ្គេមទទួលបានរង្វាន់ បានត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីស្រឡាង!! ...
ជំនួយ